ข่าวสารและกิจกรรม
หน้าแรก    /    ข่าวสารและกิจกรรม    /    THE POWER OF TRUST: COMNOVATION @K-STADIUM S.2 Ep.2
THE POWER OF TRUST:
COMNOVATION @K-STADIUM S.2 Ep.2

KID Talks: The Power of Trust ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยทีมงานที่รู้จริง
โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG

ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการนำ “K+ Wallet” ไปทดลองใช้งานจริงงาน MAYA Music Festival และการแก้ปัญหาระบบ Core Banking พร้อมกระตุ้นให้ทีมงานกล้าลอง กล้าเรียนรู้ กล้าวิเคราะห์ กล้าที่จะแก้ปัญหากับการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานไม่ว่าจะเป็น Blockchain และ Machine Learning
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=prwM5VUIoIs&t=12s

iVIA dédé Part 1: The Ambidextrous Organization: Thriving in Times of Disruption
โดยวิทยากรรับเชิญคุณสุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย คุณสุจิตพรรณ ล่ำซำ ให้เกียรติมาเป็นมาถ่ายทอดมุมมองความรู้ที่ได้รับมาจากหลักสูตร Stanford Executive Program: Be a Leader Who Matters โดยองค์กรที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่พร้อมๆ กับการปรับตัวแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในอนาคตกับเทคโนโลยีใหม่
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=UaEfgKsAMTU&t=1240s
iVIA dédé Part 2: OriginCert: Trust Platform Towards Decentralized Future
โดยคุณเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Senior Visionary Architect คำนิยามง่ายๆ ของ BlockChain ที่ทำให้คนที่ไม่ใช่ Technical Person เข้าใจได้ว่าคืออะไรและทำงานอย่างไร รวมทั้งมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างไร
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=DPv13ceFFN0&t=639s

iVIA dédé Part 3: Digital Workplace for Digital Life 
โดยคุณวัลวิภา จุลวงศ์  Head-IT Relationship Management และคุณธญญพร  นนทพันธ์ Project  Manager MS Office 365 มาเป็นเครื่องมือพาองค์กรและพนักงานก้าวไปสู่ความเป็น Digital Life อย่างไร 
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=FvXBB5CGdok&t=286s

กิจกรรม "Comnovation@K-Stadium เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารที่จะสื่อสารทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของ KBTG ให้แก่พนักงาน เป็นเวทีแสดงความคิด การทำงานรูปแบบใหม่ตามวิถีการทำงานแบบ VIA (Value Creation, Innovation, Agility) รวมถึงเป็นช่วงเวลาให้พนักงานได้มาทำความรู้จักกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน