ข่าวสารและกิจกรรม
หน้าแรก    /    ข่าวสารและกิจกรรม    /    DIGITAL FAST FORWARD: COMNOVATION @K-STADIUMDigital S.2 Ep.1
DIGITAL FAST FORWARD: COMNOVATION @K-STADIUMDigital S.2 Ep.1

KID Talks: Digital Fast Forward
โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG
ทำไม และ ต้องทำอย่างไรองค์กรถึงจะทั้ง Digital ทั้ง Fast และทั้ง Forward  มีทักษะด้านไหนบ้างที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่ Digital Technology และ ความหมายของเทคโนโลยีแต่ละตัวในมุมมองของธุรกิจ
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=kaaEooyAX0Y&index=6&list=PLO1nSjsWYy53jC-0VtTIT6ssvJu2AIdqY

iVIA dédé: K+ Wallet Inauguration
โดย ดร.วรพล  จิตตมาศ Senior Visionary Architect
กระแส Cashless Society ของโลกที่กำลังถูกจับตามองกับการเตรียมพร้อมของ K+Wallet ที่ต้องตามให้ทันโดยไปเปิดตัวในงาน MAYA Music Festival Pattaya
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=C3ZYA9SyweI&t=716s

กิจกรรม "Comnovation@K-Stadium เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารที่จะสื่อสารทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของ KBTG ให้แก่พนักงาน เป็นเวทีแสดงความคิด การทำงานรูปแบบใหม่ตามวิถีการทำงานแบบ VIA (Value Creation, Innovation, Agility) รวมถึงเป็นช่วงเวลาให้พนักงานได้มาทำความรู้จักกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน