ข่าวสารและกิจกรรม
หน้าแรก    /    ข่าวสารและกิจกรรม    /    BACK TO FOUNDATION: COMNOVATION @K-STADIUM Ep.6
BACK TO FOUNDATION: COMNOVATION @K-STADIUM Ep.6

KID Talks: The Winning Emotion
โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์  รองประธาน KBTG
Winning Formula ในการก้าวข้ามไปสู่อีกขั้นของความสำเร็จอันได้แก่ ความคิด (Mindset) ทักษะที่หลากหลาย(Skill)
การสนับสนุนด้านต่างๆ (Support) กลยุทธ(Strategy) การเตรียมการ (Preparation) การทำจริงให้เหมือนตอนเตรียมตัว(Deliivery) และ ดวง หรือความโชคดี (Fortune)  รวมถึงพลังของการทำงานเป็นทีมที่จะทำให้การทำงานทุกอย่างประสบความสำเร็จ จากประสบการณ์จริงที่ Beacon Interface บริษัท FinTech บริษัทแรกของ KBTG และหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Global Fintech Hackcelerator  Award จากงาน Singapore FinTech Festival 2016 ร่วมกับทีมจากสิงคโปร์อีกสองแห่ง และเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รางวัลพิเศษ Citibank Developer Hub Award ในงานเดียวกัน
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=5P3dDPLrhW8&t=1s

iVIA dédé Part 1: How to build strong Foundation Application
โดยคุณสาธิต ไกรญานสม Deputy Managing Director – Ksoft
คุณใจสวรรค์ จีระกุล Deputy Managing Director – Ksoft และ
คุณสุพัชรี ศิริกุลวัฒนา Senior Head-Project Management, KSoft
ทีม New Core Banking_Profile Lending Module ซึ่งเป็น Foundation App. ที่รองรับการทำธุรกรรมมากมายของ KBank  มาเล่าให้ฟังว่าได้เผชิญกับความท้าทายอะไรมาบ้างและจัดการกับโครงการนี้อย่างไร
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=QZ95VU2rD_o

iVIA dédé Part 2: Beacon Interface The Journey
ไฮไลท์จาก Beacon Interface Team ผู้ชนะเลิศรางวัล the Global Fintech Hackcelerator  Award จากเวที Singapore FinTech Festival 2016 มาเล่าให้ฟังว่าทีมมีแรงบันดาลใจอย่างไรในการเลือกโจทย์ที่มีความหมาย มีการออกแบบและ พัฒนาต้นแบบ Mobile Banking for Visually Impaired อย่างไร
เตรียมตัวอย่างไร นำเสนออย่างไร จนชนะใจกรรมการ
VDO Link: https://www.youtube.com/watch?v=oE4O23PA4lQ

กิจกรรม "Comnovation@K-Stadium เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารที่จะสื่อสารทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของ KBTG ให้แก่พนักงาน เป็นเวทีแสดงความคิด การทำงานรูปแบบใหม่ตามวิถีการทำงานแบบ VIA (Value Creation, Innovation, Agility) รวมถึงเป็นช่วงเวลาให้พนักงานได้มาทำความรู้จักกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
KID Talks: How to build strong Foundation Application: Beacon Interface The Journey: