ข่าวสารและกิจกรรม
หน้าแรก    /    ข่าวสารและกิจกรรม    /    KBTG ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
KBTG ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกาจำนวน 30 คนนำโดย Professor Sara Jane McCaffrey เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ KBTG เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าชมธุรกิจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Wharton International Program (WIP) โดยมีคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้ความรู้ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจธนาคาร และวิธีการรับมือพร้อมการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งของ KBTG

หลังจากการบรรยายเรื่อง ‘KBTG Products & Services’ ในช่วงท้ายเป็นการเดินเยี่ยมชมอาคารและการปฎิบัติงานของพนักงานภายในอาคารทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทำความเข้าใจในกระบวนการทำงาน รับทราบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในธุรกิจธนาคาร พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียน และการทำงานต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ แขกพิเศษของเรายังได้กล่าวชื่นชมในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมอาคาร KBTG อีกด้วย

VDO Link: https://youtu.be/0HjPcnZQXbI