ข่าวสารและกิจกรรม
กสิกรไทยตั้ง KASIKORN Business - Technology Group (KBTG) มุ่งคิดค้นนวัตกรรม ร่วมพันธมิตรทางเทคโนโลยี และจับมือ FinTech และ Tech Startup
KBTG เปิดตัวกิจกรรมภายในชื่อ "Comnovation@K-Stadium” ครั้งแรก ภายใต้ธีมหลัก“Building capabilities for future
ณ K-Stadium ชั้น 11 อาคาร KBTG คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KASIKORN Business - Technology Group กล่าวเปิดงาน "KBTG Town Hall" ให้แก่พนักงานในสังกัด เพื่อสื่อความภาพรวมความเชื่อมโยง
โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG มาให้ข้อคิดในการทำงาน และ ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมในช่วง KID Talks
ณ K-Stadium ชั้น 11 อาคาร KBTG คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KASIKORN Business-Technology Group กล่าวเปิดงาน “MAPs BootCamp Final Presentation” ( Machine Learning Academic Partnership )
โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG Lifestyle ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่ Cashless Society สังคมที่จะไม่มีการใช้เงินสดในการจับจ่ายแต่ใช้ e-Payment มาแทน
ณ K-Stadium ชั้น 11 อาคาร KBTG คุณกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณสมคิด จิรานันตรัตน์
KID Talks “Self Improvement: 3M Mind, Man, More” โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG มาให้ข้อคิดการทำงานที่ต้องมีจิตสำนึก กล้ารับผิดชอบ เรียนรู้และสร้างคุณค่าที่มากขึ้น
KID Talks: “10 ข้อที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG มาพูดในช่วง KID Talks
KBTG จัดกิจกรรม Innovation Challenge by KBankathon “Unlimited Breakthrough” ณ K-Stadium ชั้น 11 อาคาร KBTG โดยเป็นกิจกรรม 3 วัน 2 คืนที่ออกแบบอย่างเข้มข้นให้พนักงานได้
บีคอน อินเตอร์เฟส สตาร์ทอัพน้องใหม่ คว้า 2 สุดยอดรางวัลในงาน Singapore FinTech Festival 2016 ซึ่งเป็นงานประกวดฟินเทคระดับโลก ที่จัดโดยแบงก์ชาติสิงคโปร์ ด้วยนวัตกรรมปฏิวัติโลกการเงินที่ให้ผู้บกพร่องทางการเห็นทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน
KID Talks: “The Winning Emotion” โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG Winning Formula ในการก้าวข้ามไปสู่อีกขั้นของความสำเร็จอันได้แก่ ความคิด (Mindset) ทักษะที่หลากหลาย(Skill)
KID Talks: “Digital Fast Forward” โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG ทำไม และ ต้องทำอย่างไรองค์กรถึงจะทั้ง Digital ทั้ง Fast และทั้ง Forward มีทักษะด้านไหนบ้างที่จำเป็นต่อการ
โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KASIKORN Business-Technology (KBTG) งานสัมมนา “Intania Leadership Network 2017” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เป็นอาคารสำนักงานในกลุ่มธุรกิจการเงินอาคารแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับโลก คือ LEED-NC ระดับ Platinum ประเภทอาคารสร้างใหม่ หรือ ปรับปรุงใหญ่ ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
KID Talks: “The Power of Trust” ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยทีมงานที่รู้จริง โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG