เทคโนโลยีและบริการ
Technology & Services
BLOCKCHAIN
Blockchain เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาทำไม ในปัจจุบันการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การซื้อขายที่ดิน หรือการซื้อขายหุ้น แม้กระทั่งการค้ำประกัน เราจะต้องมีตัวกลาง เช่นธนาคาร กรมที่ดิน หรือบริษัทหลักทรัพย์
Blockchain เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ในอุตสาหกรรมการเงินได้กล่าวถึง Blockchain อย่างแพร่หลายว่าจะสร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างใหญ่หลวง Blockchain มีชื่อเสียงมาจากการเป็นรากฐานของระบบสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin