เทคโนโลยีและบริการ
Technology & Services
BLOCKCHAIN
Blockchain เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ในอุตสาหกรรมการเงินได้กล่าวถึง Blockchain อย่างแพร่หลายว่าจะสร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างใหญ่หลวง Blockchain มีชื่อเสียงมาจากการเป็นรากฐานของระบบสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin