เทคโนโลยีและบริการ
Technology & Services
INTERNET OF THINGS
เมื่อปี 1994 Bill Gate (ผู้ก่อตั้ง Microsoft) เคยกล่าวไว้ว่า “การทำธุรกรรมทางการเงินป็นเรื่องจำเป็น แต่ไม่จำเป็นต้องมาจากธนาคารเสมอไป” จนปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
Internet of Things (IoT) การเชื่อมโยงอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้เราสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
การบริการทางการเงินไม่ได้มีแค่การรับฝากเงิน กู้เงิน หรือลงทุน KBTG ริเริ่มที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆผ่านIOT เช่น อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์สวมใส่ รถยนต์ หรือร้านค้าอัจฉริยะ ในส่วนของ