เทคโนโลยีและบริการ
Technology & Services
OPEN API
API หรือ Application Programming Interface เป็นช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ หรือเพื่อใช้งานฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ ทำให้บริษัทพาร์ทเนอร์ ฟินเทค หรือใครก็ตามที่
เพื่อที่จะสร้างสรรค์การคิดค้นโปรดักส์ทางการเงินใหม่ๆ ธนาคารกสิกรไทยเห็นถึงความจำเป็นในการที่จะต้องสร้างความร่วมมือกับบริษัทภายนอก ที่มีความสามารถและมีแนวคิดใหม่ๆในการสร้างโปรดักส์ทางการเงิน KBTG